Kompassen

Personalkooperativ förskola
    
Välkommen till Förskolan Kompassen som är en fristående förskola belägen i naturskönt område. På Kompassen möts man av pedagoger som arbetar nära barnen för att skapa goda relationer genom omsorg, utveckling och ett lustfyllt  lärande. Skogen är en stor utvecklingskälla och ett undervisningsrum där barnen får uppleva och upptäcka med alla sina sinnen. Utbildningen ska vara rolig, trygg och lärorik

. Kompassen erbjuder förskoleplats till barn 1–5 år och har egen kö. Förskoleplats erhålls under den tid då vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Har vårdnadshavare semester är barnet ledig. Förskolebarn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15 timmar per vecka.

Från och med höstterminen då barnet fyller 3 år erbjuds avgiftsfri förskola under minst 525 timmar om året. Barn som går i avgiftsfri förskola är lediga på alla skollov.

Enligt skollagen ska förskola erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt (8 kap. 3-7 §§ skollagen).
Kompassens förskola ska tillhandahålla öppettider i den omfattning som behoven föreligger enligt skollagen. Det innebär att öppettiderna vid behov ska vara tolv timmar, vanligtvis förlagda mellan 06.30 -18.30.
Förskolan ska vara tillgänglig hela året utifrån den omfattning som behövs.

Styrelsen förskolan Kompassen

Avgift
Avgiften debiteras enligt gällande maxtaxa beräknad på vårdnadshavares bruttoinkomst. Förskolan har syskonförtur i mån av plats. När ansökan har kommit förskolan till handa får vårdnadshavare besked via e-post att barnet är placerat i kö.

Har du frågor, Välkommen att ringa 0340-621900

Ansökan om förskoleplats: Klicka på länken nedan för att hämta hem anmälningsformulär: Länk till anmälningsformulär

Maila din anmälan till: forskolan.kompassen@telia.com eller skicka till: Västervägen 6, 432 47 Varberg
       
Matsedel 
vecka 29
Mån:
Tis:
Ons:
Tors:
Fre:

Läs mer om Kompassens mat 

   Kompassen Personalkooperativ Förskola | Telefon: 0340-621900 | Fax: 0340-621908 | Mail: forskolan.kompassen@telia.com | Adress: Västervägen 6, 43292 Varberg  ©